1454305508245668
 

About Us

לוח הספורט של חריש

הקמנו ועידת ספורט בחריש, שמטרתה לרכז לתושבי חריש את כל פעילויות הספורט במקום אחד, לקדם שיתופי פעולה בין עסקי הספורט השונים, ולקדם אירועי ספורט גדולים ומגוונים לתושבי העיר.